Kinderoefentherapie is een specialisatie van oefentherapie Cesar/Mensendieck en is gericht op het behandelen van kinderen met een stoornis of achterstand in de motorische ontwikkeling. Kinderoefentherapie helpt kinderen spelenderwijs de motorische ontwikkeling te verbeteren om problemen in het dagelijks leven op te lossen.

De beginmeting tijdens het onderzoek zal gedaan worden met de Movement-ABC. Dit is het meest gebruikte en valide testinstrument voor het vroegtijdig signaleren van motorische problemen bij kinderen van 3 t/m 16 jaar. In deze test worden de verschillende onderdelen van de motoriek getest en aan de hand van deze gegevens wordt het behandelplan opgesteld.

Binnen de oefentherapie werken we hulpvraag gericht en zal in de behandelingen met het kind gewerkt worden  aan een doel dat voor het kind betekenis heeft (bv. leren fietsen).

Wat kan u opvallen in het bewegen van uw kind?

 • motorische onrust (veel morsen en knoeien)
 • regelmatig iets laten vallen
 • moeite met veters strikken, knopen, ritsen
 • volgorde van handelingen niet goed voor ogen hebben
 • over eigen benen struikelen
 • moeite met balsporten
 • moeite met complexe vaardigheden (elastieken fietsen,touwtje springen)
 • het niet goed inschatten van kracht
 • slordig, onregelmatig handschrift en moeite met schrijven
 • slordig / onhandig omgaan met schaar, pen, bestek, etc.

Wanneer kan kinderoefentherapie voor uw kind zinvol zijn?

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Bewegen is van alle leeftijden en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op hun leeftijdgenoten. Dit kan u opvallen of soms krijgt u signalen van bijvoorbeeld de leerkracht op school.

Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.
Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut.

Multidisciplinair Programma Fibromyalgie

Fibromyalgie kan het leven ingrijpend veranderen. Naast pijn, vermoeidheid en stijfheid zijn er vaak klachten over hoofdpijn en slecht slapen. De diagnose is moeilijk te stellen omdat er aan de buitenkant van het lichaam weinig of niets te zien is. Daarom worden de klachten niet altijd even serieus genomen. Bovendien is Fibromyalgie een syndroom met een grillig verloop. De ene dag gaat het goed, de volgende dag is het mis. Anderen begrijpen dat niet altijd.
Leven met Fibromyalgie is niet altijd gemakkelijk, maar u kunt leren beter met uw klachten om te gaan. Om hulp hierbij te bieden organiseert Evean Zorg in samenwerking met de Oefentherapeuten Alkmaar het Multidisciplinair Programma Fibromyalgie. In het programma werken reumaconsulenten en een oefentherapeute samen vanuit hun eigen vakgebied..

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor mensen waarbij de diagnose Fibromyalgie door een arts is gesteld. Waarbij men enerzijds wil leren meer grip te krijgen en te houden op de veranderingen die door Fibromyalgie zijn ontstaan en anderzijds het willen optimaliseren van een betere functionaliteit in het dagelijks leven.

Inhoud Multidisciplinair Programma Fibromyalgie

Het programma bestaat uit de cursus ‘Fibromyalgie, hoe verder…’ in combinatie met het bewegingsprogramma.

Cursus ‘Fibromyalgie, hoe verder…’

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur, begeleid door twee verpleegkundig reumaconsulenten van Evean Zorg. Aan de cursus kunnen 8 tot 10 personen deelnemen. In de cursus is veel aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en het vinden van steun bij elkaar.
De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • wat is Fibromyalgie?
 • wat betekent Fibromyalgie voor mij?
 • welke emoties spelen een rol en op welke manier?
 • Fibromyalgie en stress
 • de relatie met mijn omgeving
 • hoe zeg ik wat ik bedoel?
 • kloppen de gedacht die ik over pijn en fibromyalgie heb wel met de werkelijkheid?
 • hoe nu verder?

Bewegingsprogramma

Het bewegingsprogramma wordt groepsgewijs (8 tot 10 personen) gegeven door een oefentherapeute Cesar en bestaat uit 24 bijeenkomsten van elk één uur. Er wordt gewerkt aan de lichamelijke conditie door heel gedoseerd de spieren in het lichaam te trainen volgens een opbouwend schema (graded activity) aangepast aan ieders individuele mogelijkheden. Tevens leert u ontspannen en geven wij u ergonomische adviezen. Hierbij leren de deelnemers van elkaar wat de handigste manier is om dingen te doen. Groepsbehandeling heeft als meerwaarde dat u lotgenoten ontmoet, dat u elkaar kunt stimuleren en motiveren tot het op peil houden van uw spierkracht, fitheid en functionaliteit.
Doelstellingen van het bewegingsprogramma zijn:

 • dragelijk houden c.q. verminderen van klachten
 • optimaliseren van uw gezondheidstoestand en functioneren in het dagelijks leven.

Start

2x per jaar start het Multidisciplinair Programma Fibromyalgie in Alkmaar, in Januari en Augustus. De totale duur van dit programma is ongeveer 3 maanden. De cursus en het bewegingsprogramma wisselen elkaar af. Na aanmelding vindt een intake gesprek plaats om samen met u te kijken of het Multidisciplinair Programma Fibromyalgie voor u geschikt is.
Er is geen verwijzing van de arts nodig voor het programma in verband met de Directe Toegankelijkheid van de Oefentherapie.

 

 

Aanmelding bij Anja Lekkerkerker. Tel.072-5123744

Kwaliteitsproject Multidisciplinair Programma Fibromyalgie

In navolging van het transmuraal zorgprogramma Fibromyalgie (Groningen: KITTZ/CCZ) hebben in Alkmaar de eerste Multidisciplinaire Programma’s Fibromyalgie plaats gevonden.
Dit op initiatief van de reumaconsulenten van Evean Zorg en de Oefentherapeuten Alkmaar, met ondersteuning en instemming van dr. H. van den Brink, reumatoloog, Dr. T. Blom, dr.J. Bakker, revalidatieartsen MCA.
Fibromyalgie is een syndroom met chronisch gegeneraliseerde pijn en stijfheid van het bewegingsapparaat gepaard gaand met klachten zoals vermoeidheid, slaapstoornissen en stemmingswisselingen, uiteindelijk vaak resulterend in bewegingsarmoede, waardoor de kwaliteit van leven ernstig onder druk komt te staan.
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat FM met name een gedragsgerichte multidisciplinaire benaderingswijze vereist. In het programma wordt inzicht gegeven in factoren die voor een disbalans zorgen tussen belasting en belastbaarheid vanuit lichamelijk en mentaal oogpunt.
Het programma wordt sinds 2004 uitgevoerd. De resultaten van de eerste 5 programma’s zijn bekend en we zijn daar heel enthousiast over.

Voor wie?

Het MPF is bedoeld voor mensen waarbij de diagnose Fibromyalgie door een arts is gesteld. Men leert enerzijds meer grip te krijgen en te houden op de veranderingen die door Fibromyalgie zijn ontstaan en anderzijds willen we met het bewegingsprogramma de functionaliteit in het dagelijks leven optimaliseren.

Inhoud MPF

De inhoud van het MPF bestaat uit de cursus “Fibromyalgie, hoe verder..” in combinatie met het bewegingsprogramma. Vooraf gaand is er een intake door een verpleegkundig reumaconsulente. Het programma neemt 4 maanden in beslag.
Het bewegingsprogramma ( 24 groepsbehandelingen oefentherapie Cesar) wordt volgens polisvoorwaarden van de zorgverzekering vergoed. Voor het cursusdeel wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Cursus “Fibromyalgie, hoe verder...”

De cursus bestaat uit * bijeenkomsten van 2 uur, begeleid door 2 verpleegkundig reumaconsulenten van de Evean Zorg. Aan de cursus kunnen 8 tot 10 personen deelnemen. In de cursus is veel aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en het vinden van steun bij elkaar.

Bewegingsprogramma

Het bewegingsprogramma wordt groepsgewijs (8 tot 10 personen) gegeven door een oefentherapeut Cesar en bestaat uit 24 bijeenkomsten van 1 uur. Er wordt gewerkt aan de lichamelijke conditie door heel gedoseerd de spieren in het lichaam te trainen volgens een opbouwend schema (graduated activity)aangepast aan ieders individuele mogelijkheden. Er wordt zo functioneel mogelijk geoefend. Deelnemers leren ontspanningsoefeningen en krijgen ergonomische adviezen. Groepsbehandeling heeft als meerwaarde dat men lotgenoten ontmoet, elkaar stimuleert en motiveert tot het op peil houden van spierkracht, fitheid en functionaliteit.

Doelstellingen van het bewegingsprogramma zijn:

 • Dragelijk houden c.q. verminderen van klachten
 • Optimaliseren van gezondheidstoestand en functioneren in het dagelijks leven

Voor het bewegingsprogramma is een verwijzing groepsbehandeling oefentherapie van de huisarts/specialist nodig.

Resultaten

Het MPF heeft bij 85% van de deelnemers aan de verwachtingen voldaan. 80% heeft beter leren omgaan met FM.Het rapportcijfer van de cursus is een 8. 100% van de deelnemers raadt het anderen aan. 64% is conditioneel verbeterd, 80% is functioneel verbeterd.

Succesfactoren en leerpunten

Uit de evaluaties is gebleken dat het MPF heeft voldaan aan de verwachtingen van de deelnemers! Men ontdekte dat men vooruit ging en men beleefde steeds meer plezier aan bewegen. 60% van de deelnemers wenst nog een vorm van nazorg waaraan wij nog geen invulling hebben gegeven.Wel adviseren we de deelnemers een passende beweegactiviteit na deze trainingen. Twee keer per week een uur trainen, hetgeen voor het trainingseffect noodzakelijk is, vond men vaak een hele opgaaf.

Kosten

Cursusdeel: leden Evean €50,00 niet leden €75,00
Bewegingslessen: vallen onder groepsbehandeling oefentherapie. Dit wordt, indien u deze heeft, vanuit uw aanvullende ziektekostenverzekering vergoed, volgens de polisvoorwaarden.

Meer informatie

Voor informatie over het Multidisciplinair Programma Fibromyalgie

Oefentherapeuten Alkmaar
Geert Groteplein 42D Alkmaar 
Contactpersoon:  Anja Lekkerkerker
Tel: 072 5123744
Email: info@oefentherapeutenalkmaar.nl

Adembegeleiding

Hieronder valt de behandeling van klachten zoals Hyperventilatie, Astma, COPD, maar ook klachten die horen bij een periode van overmatige spanningen en stress en angst. Ademen is zo gewoon dat we er meestal niet bij nadenken. Het gaat vanzelf, onbewust. Te snel of te diep ademen gaat ook vaak onbewust.

Er wordt u geleerd wat er eigenlijk gebeurt als we ademhalen. Als u dat weet, begrijpt u beter wat er gebeurt. Als u bijvoorbeeld hyperventileert hoeft u er niet meer bang voor te zijn en kunt u de hyperventilatie opvangen en beter grip krijgen op de situatie. Dan kunt u leren om op een betere manier te ademen. Uw klachten zullen dan verminderen. Bij hyperventilatie denkt u waarschijnlijk aan heftige aanvallen van benauwdheid en flauwvallen, maar u kunt ook gaan hyper(=veel)ventileren(=ademen) als u verkeerd ademt door benauwdheid bij astma of COPD of als u een periode van veel spanningen meemaakt. U leert lichaamsbewuster en minder gespannen te zijn.

Ontspanningstherapie

(zie ook onder indicaties spannings- en overbelastingsklachten)

Tijdens de ontspanningsoefeningen leer je een rustige ontspannen buikademhaling en leer je spieren in je lichaam te ontspannen. Dit wordt eerst liggend aangeleerd, want dit is het meest eenvoudig. Later leer je ook de ontspanning, of beter gezegd de juiste spanning, toe te passen in het dagelijks leven.

Door ontspanningsoefeningen daalt de spierspanning, wordt de ademhaling rustiger, wordt de hartslag rustiger en daalt de bloeddruk. Ook vermindert het transpireren. Dit komt door de invloed van ontspanning op het zenuwstelstel. Door stress wordt het stresshormoon adrenaline in grotere hoeveelheid aangemaakt, door ontspanning herstelt dit weer. Dit is erg belangrijk om uitputting van de neuro-endocriene systemen te voorkomen.

Door ontspanningsoefeningen ga je ook de spanningen die soms in bepaalde situaties optreden herkennen. Nog voordat er klachten optreden kun je de spanning alweer herstellen. Zo leer je zelf spanningen te controleren.

Al onze therapeuten hebben veel nascholing en ervaring opgedaan in het geven van dit onderdeel van onze therapie

BEKKENoefentherapie

In de literatuur bestaat tot op heden geen eenduidigheid over de definitie en de terminologie voor het probleem van bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap. Er worden verschillende definities en termen in de literatuur gebruikt. In Nederland worden de volgende termen gebruikt om het probleem aan te duiden: bekkeninstabiliteit, pijn in de bekkenregio, bekkenpijn door zwangerschap, peripartaal bekkenpijnsyndroom, peripartum bekkenpijn. Het betreft pijn in het gebied van de SI-gewrichten en/of het schaambeen (met of zonder uitstraling), die afhankelijk is van houding, beweging en/of belasting en tijdens de zwangerschap of 3 weken na de bevalling is begonnen.

De precieze oorzaak van bekkenpijn is nog steeds niet duidelijk. Bekend is dat tijdens de zwangerschap de gewrichtsbanden onder invloed van hormonen verslappen. Mogelijk draagt dit bij aan het ontstaan van bekkenpijn, omdat het tot gevolg kan hebben dat het bekken minder stabiel wordt. Een stabiel bekken is nodig om krachten over te dragen van de benen naar het bovenlichaam en omgekeerd. Dit is nodig om te kunnen staan, lopen, zitten gaan en opstaan. Als het bekken minder stabiel is, worden de om het bekken liggende weefsels overbelast en ontstaat pijn.

In de behandeling streven wij ernaar om samen met u de juiste stabiliteit in het lichaam te vinden. Daarvan is sprake als alle delen op de juiste manier met elkaar samenwerken. Het bekken vormt in het lichaam (en bij alle bewegingen) een centraal punt. Een stabiel bekken is nodig om goed te kunnen bewegen en dagelijkse bewegingen correct en met zo weinig mogelijk hulpmiddelen te kunnen uitvoeren.

De behandeling is gericht op:

 • bewustwording van uw bewegingsmogelijkheden
 • het bekken in dagelijkse houdingen en bewegingen leren stabiliseren
 • een balans vinden tussen rust en activiteiten
 • hulpmiddelen leren gebruiken (bv. Een bekkenband)
 • spieren die het bekken stabiel houden leren activeren en/of versterken
 • verschillende baringshoudingen leren kennen
 • het verstrekken van de nodige informatie en adviezen en het geven van de gewenste begeleiding