Multidisciplinair Programma Fibromyalgie

Fibromyalgie kan het leven ingrijpend veranderen. Naast pijn, vermoeidheid en stijfheid zijn er vaak klachten over hoofdpijn en slecht slapen. De diagnose is moeilijk te stellen omdat er aan de buitenkant van het lichaam weinig of niets te zien is. Daarom worden de klachten niet altijd even serieus genomen. Bovendien is Fibromyalgie een syndroom met een grillig verloop. De ene dag gaat het goed, de volgende dag is het mis. Anderen begrijpen dat niet altijd.
Leven met Fibromyalgie is niet altijd gemakkelijk, maar u kunt leren beter met uw klachten om te gaan. Om hulp hierbij te bieden organiseert Evean Zorg in samenwerking met de Oefentherapeuten Alkmaar het Multidisciplinair Programma Fibromyalgie. In het programma werken reumaconsulenten en een oefentherapeute samen vanuit hun eigen vakgebied..

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor mensen waarbij de diagnose Fibromyalgie door een arts is gesteld. Waarbij men enerzijds wil leren meer grip te krijgen en te houden op de veranderingen die door Fibromyalgie zijn ontstaan en anderzijds het willen optimaliseren van een betere functionaliteit in het dagelijks leven.

Inhoud Multidisciplinair Programma Fibromyalgie

Het programma bestaat uit de cursus ‘Fibromyalgie, hoe verder…’ in combinatie met het bewegingsprogramma.

Cursus ‘Fibromyalgie, hoe verder…’

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur, begeleid door twee verpleegkundig reumaconsulenten van Evean Zorg. Aan de cursus kunnen 8 tot 10 personen deelnemen. In de cursus is veel aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en het vinden van steun bij elkaar.
De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • wat is Fibromyalgie?
  • wat betekent Fibromyalgie voor mij?
  • welke emoties spelen een rol en op welke manier?
  • Fibromyalgie en stress
  • de relatie met mijn omgeving
  • hoe zeg ik wat ik bedoel?
  • kloppen de gedacht die ik over pijn en fibromyalgie heb wel met de werkelijkheid?
  • hoe nu verder?

Bewegingsprogramma

Het bewegingsprogramma wordt groepsgewijs (8 tot 10 personen) gegeven door een oefentherapeute Cesar en bestaat uit 24 bijeenkomsten van elk één uur. Er wordt gewerkt aan de lichamelijke conditie door heel gedoseerd de spieren in het lichaam te trainen volgens een opbouwend schema (graded activity) aangepast aan ieders individuele mogelijkheden. Tevens leert u ontspannen en geven wij u ergonomische adviezen. Hierbij leren de deelnemers van elkaar wat de handigste manier is om dingen te doen. Groepsbehandeling heeft als meerwaarde dat u lotgenoten ontmoet, dat u elkaar kunt stimuleren en motiveren tot het op peil houden van uw spierkracht, fitheid en functionaliteit.
Doelstellingen van het bewegingsprogramma zijn:

  • dragelijk houden c.q. verminderen van klachten
  • optimaliseren van uw gezondheidstoestand en functioneren in het dagelijks leven.

Start

2x per jaar start het Multidisciplinair Programma Fibromyalgie in Alkmaar, in Januari en Augustus. De totale duur van dit programma is ongeveer 3 maanden. De cursus en het bewegingsprogramma wisselen elkaar af. Na aanmelding vindt een intake gesprek plaats om samen met u te kijken of het Multidisciplinair Programma Fibromyalgie voor u geschikt is.
Er is geen verwijzing van de arts nodig voor het programma in verband met de Directe Toegankelijkheid van de Oefentherapie.

 

 

Aanmelding bij Anja Lekkerkerker. Tel.072-5123744