Haptonomie

Wat is Haptonomie?

De haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het gevoelsleven bestudeert. Zij legt zich toe op het beschrijven van al datgene wat een rol speelt in de menselijke verhoudingen, communicatie, interactie en relaties en het overdragen en leefbaar maken hiervan in scholing en begeleiding.

Haptonomie in onze praktijk

In onze praktijk is Anja Lekkerkerker oefentherapeute op haptonomische basis. Dit is geen geneeswijze maar een benaderingswijze die binnen haar beroep is geïntegreerd. Deze begeleidingsvorm wil mensen onder meer laten ontdekken dat zij zelf keuzes kunnen maken, richting kunnen geven aan en daar zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het is niet altijd vanzelfsprekend te luisteren naar wat wij diep in onszelf voelen en beleven en keuzes maken die ons passen.

Met een verwijzing voor oefentherapie Cesar wordt de behandeling volgens uw polisvoorwaarden vergoed. (Het betreft hier geen haptotherapie, maar oefentherapie op haptonomische basis.)