Fibromyalgie

Fibromyalgie betekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren. Het is een aandoening die zich uit in de weke delen van het bewegingsapparaat en is daarom een vorm van weke delen reuma. Voor deze pijn is geen duidelijke oorzaak te vinden. De klachten verschillen van persoon tot persoon. Pijn en vermoeidheid zijn klachten die hierbij het meest op de voorgrond treden.

Behandeling individueel

De aandoening zelf is niet te genezen wel kan de oefentherapeut u leren beter met de klachten om te gaan. Ook zal de oefentherapeut u adviseren uw belasting en belastbaarheid beter op elkaar af te stemmen. Oefentherapie wordt gericht op het verbeteren van uw functionaliteit, door te werken aan uw lichamelijke conditie. Heel gedoseerd worden de spieren getraind volgens een opbouwend schema aangepast aan ieders individuele mogelijkheden. Tevens leert u ontspannen en geven we ergonomische adviezen.

Groepsbehandeling/Multidisciplinair Programma Fibromyalgie

Binnen onze praktijk wordt 2x per jaar het Multidisciplinair Programma Fibromyalgie gegeven. Anja Lekkerkerker, oefentherapeut Cesar geeft in samenwerking met reumaconsulenten van Evean Zorg sinds 2004 deze cursus. De deelnemers tot nu toe zijn zeer enthousiast over dit programma en geven allen aan dat de groepsbehandeling een meerwaarde heeft boven de individuele behandeling. U bent er wel ongeveer 3 maanden 2 dagdelen mee bezig dit programma te volgen.