Indicaties

Spannings- en overbelasting gerelateerde klachten zoals:
Gynaecologische aandoeningen zoals:
Respiratoire aandoeningen zoals:
Reumatische aandoeningen zoals:
Neurologische aandoeningen zoals:
Orthopedische aandoeningen zoals:
Stoornissen of achterstanden in de motoriek bij kinderen zoals:
  • Onhandigheid, veel vallen
  • Weinig bewegen door angst voor bewegen en/of geen plezier in bewegen
  • Slordig / onleesbaar handschrift
  • Niet mee kunnen komen in de klas en met gymles
  • DCD
  • Motorische problemen bij NLD, ADHD en dyslexie
Preventief behandelen, training en begeleiding van: